Mony arbeitet in Enschede als Übersetzerin
December 28, 2017
Saxion-studenten netwerken over de grens
December 28, 2017
Mony arbeitet in Enschede als Übersetzerin
December 28, 2017
Saxion-studenten netwerken over de grens
December 28, 2017

Misschien wel eens gezien op een Duitse bestelwagen: Meisterbetrieb XYZ

De Nederlander kan niet zoveel met het begrip Meister beginnen. Bij een meester denken we aan krijt, schrift en schoolbankje. Dat is in het Duits geen Meister maar een Lehrer. De Duitser denkt bij Meister aan iemand die een speciaal opleidingstraject heeft doorlopen, zodat hij zich een beetje trots „Meister“ mag noemen. Er zijn een groot aantal beroepen waarvan de beoefening als ondernemer gekoppeld is aan de plicht zelf een Meister te zijn of er ééntje in dienst te hebben. We moeten daarbij denken aan beroepen als fietsenmaker, schoorsteenveger, schilder en elektricien. In het Duits heeft men het dan over “Handwerk”. En nee, dat is dus geen breien. Moeilijk te vertalen; ook onze term ambacht dekt niet helemaal de lading. Over het algemeen kun je stellen dat werk met steeds veranderende omstandigheden ‘handwerk’ is, anders dan bijvoorbeeld serieproductie, wat onder industrie valt.

Waarom is dit verschil zo belangrijk en wat is er anders dan in Nederland. Om te beginnen: ja, het heeft een beetje te maken met mentaliteit. Bij ons is het vrijheid blijheid en eigenlijk gaan we ervan uit dat alles mag wat niet verboden is. Als je een bedrijf begint heb je in Nederland soms een diploma nodig, of een vergunning van de gemeente. Maar voor de rest is het eigenlijk inschrijven KvK en klaar is kees. Ik krijg er vast kritiek op van mijn Duitse medestrijders. Maar vooruit, ik heb de ervaring dat het in Duitsland toch een beetje andersom is => niks mag, tenzij. Overal zijn regeltjes voor en onze KvK is toch wel anders dan de Duitse evenknie, de IHK (Industrie- und Handelskammer).

Op het gebied van de toelating tot het ondernemerschap speelt dat een grote rol. Zolang het om industrie of handel gaat is er vaak geen vuiltje aan de lucht. Inschrijven bij de IHK, aanmelden van het bedrijf (Gewerbe) bij de gemeente, dat zijn wel de belangrijkste stappen. En als je een BV, in het Duits een GmbH, als rechtsvorm wilt oprichten, dan moet je ook nog naar het handelsregister, wat in Duitsland niet bij de IHK, maar bij de plaatselijke rechtbank ondergebracht is.

Maar zoals gezegd is er een hele lijst van andere beroepen waarbij het hebben van een Meister wel een voorwaarde is. Wat is de achtergrond. Je moet hierbij denken aan het systeem van de gildes. Een vakman leidt een andere vakman op, die het op zijn beurt weer doorgeeft. Voor wie wil weten om welke beroepen het gaat kan hier terecht: https://www.hwk-stuttgart.de/artikel/ausbildung-alle-handwerksberufe-von-a-z-gelistet-67,40,767.html. Om een Meister te worden moet je eerst een opleiding volgen en daarna een traject bij een Meisterbedrijf volgen. Eén en ander gaat natuurlijk gepaard met kosten en tijd. Pas dan kun je een bedrijf leiden. Door Meisterbetriebe en de organisatie die over deze trajecten gaat, de Handwerkskammer, wordt vaak geschermd met de kwaliteit die hiermee gewaarborgd is. Ik laat hier maar even in het midden of dat echt zo is. Feit is, dat Duitse mensen die willen beginnen met een bedrijf in deze sector, te maken hebben met een drempel. Omgekeerd is natuurlijk duidelijk dat met een dergelijk stelsel ook onwelkome concurrentie die niet over de juiste papieren beschikt de nodige problemen kunnen krijgen. Er zijn voorbeelden genoeg van bedrijven die andere bedrijven “erbij lappen” omdat ze geen Meister hebben, terwijl dat verplicht is. Het kan bedrijfssluiting tot gevolg hebben.

Ook voor u is dit van belang. Neem geen risico als u een bedrijf wilt starten in Duitsland. U wilt beginnen met een type bedrijf dat voorkomt op de bovenstaande lijst? In Nederland hebben we wel meesters, maar geen Meisters. Hoe kun je dan toch een bedrijf starten? Gelukkig hebben we Europa nog. Er zijn diverse rechtszaken geweest die deze afscherming van de markt aanhangig hebben gemaakt. Het gevolg is dat je als EU-buitenlander in het genot van een uitzonderingsregel komt. Door het aantonen van ervaring in Nederland kan in de meeste gevallen een vergelijkbare status van Meister worden bereikt. Let wel, dit geldt alleen voor EU-buitenlanders. Een zeldzaam geval waarbij buitenlanders beter worden behandeld dan de eigen burgers, het lijkt vanuit Duitse optiek wel een beetje op zelfverminking. Het heeft politieke oorzaken, maar never mind. Doe uw voordeel ermee.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of